Saps què significa KPI? Com mesures l’èxit de la teva estratègia digital? Quins indicadors t’ajudaran a fer-ho? Continua llegint per saber què són els KPIs i quins poden ser d’utilitat per al teu negoci.

Les KPIs bàsiques per al teu negoci

El terme KPI (sigles de Key Performance Indicator, en anglès) vol dir, literalment, Indicador Clau de Rendiment. En definitiva, són diferents mètriques (indicadors) que ens permeten tenir un millor coneixement de la productivitat i de l’eficàcia de les accions de Màrqueting Digital. La finalitat és mesurar, comparar i decidir quines són les accions que han tingut un major èxit segons objectius prèviament marcats.

D’aquesta manera, els indicadors ens ajudaran a prendre decisions més productives pel nostre negoci. Per exemple, gràcies als KPIs podem saber quants clients nous ha aconseguit l’empresa, quants diners ha guanyat en un període de temps… a partir de determinades accions.

KPIs SMART

Abans de res, cal concretar que triarem els indicadors en funció dels tipus de la campanya que realitzem. Els KPIs dependre, principalment, dels objectius i, per això, comparteixen la majoria de particularitats, com que són SMART.

 • Específics. Quan treballem en una acció, hem de detectar què es mesura, com ho farem, on i quan.
 • Mesurables. Lògicament l’indicador que triem ha de permetre’ns quantificar els possibles beneficis.
 • Assolibles. Si volem mesurar l’engagement d’una acció a Facebook, no ens servirà la taxa d’obertura d’email. No té sentit triar indicadors que siguin impossibles d’aconseguir amb els recursos assignats.
 • Pertinents. Molt unit amb l’indicador anterior, hem de “jugar” amb els KPIs segons les nostres metes.
 • Limitats en el temps. Els indicadors han de funcionar en períodes concrets, els quals hem d’haver fixat prèviament.

Aconseguir una bona relació entre KPIs i objectius és la clau per aconseguir una bona interpretació. En què fallen, què s’hauria de canviar, etc. Marcant un rumb fix durant tota l’estratègia.

KPIs Smart

KPIs de màrqueting i vendes

Els KPIs de màrqueting i vendes són necessaris per saber com avança la nostra estratègia de captació de leads, com s’està desenvolupant una campanya publicitària o si les metes establertes s’estan complint en els percentatges o vendes esperades. Per a això, s’han de triar indicadors que resultin útils per a mesurar l’efectivitat de les accions preses, com els següents:

 • Compliment d’objectius de venda. Ens mostra la relació entre els objectius de venda i les vendes reals.
 • Taxa de conversió. Indica quants leads (de diferents campanyes de màrqueting) es converteixen en clients.
 • Ràtio de Sell Through. És el percentatge d’unitats de l’inventari venudes durant un període. Es calcula dividint les unitats venudes entre l’inventari inicial disponible en aquest període. És una mesura important en retail o fabricació.
 • Cost de lead. És el cost mitjà que l’empresa inverteix a aconseguir un lead per a la seva posterior qualificació.
 • Grau de satisfacció del client. Es mesura a través dels resultats d’enquestes de satisfacció.
 • Posicionament en cercadors i percentatge de clics (CTR). Mesura l’impacte dels anuncis. Amb ell, podem saber la proporció dels usuaris que han vist l’anunci i  han fet clic en ell.
 • Percentatge de rebot. Mesura el nombre de visitants que abandonen una pàgina web en pocs segons.
KPIs dins l'estratègia de Màrqueting Digital

KPIs segons els canals

Web

 • Nombre de visites. Ens indica el volum de tràfic que la teva pàgina web ha rebut.
 • Temps de permanència. Es veu quan triguen els usuaris a navegar les pestnayes del teu web.
 • Taxa de conversió. Podem veure quants usuaris estan interessats en el teu contingut

E-mail Marketing

 • Taxa d’obertura. Percentatge d’usuaris que obren els correus en relació amb el total d’enviaments. Tenir una gran tassa d’obertura no significa l’èxit total, però, si és baixa, és important esbrinar per què no ens obren (Si no accedeixen al correu, no poden realitzar cap altra acció!).
 • Taxa de clicks o click thought rate (CTR). Ens permet saber la quantitat de clicks sobre el nostre e-mail.
 • Taxa de conversió. Ens permet saber si el contingut del nostre e-mail es desenvolupa de forma satisfactòria.
 • Percentatge de rebot. Ens mostra el percentatge d’e-mails que van ser enviats pero que no es van entregar safisfactòriament als destinaris.

Xarxes socials

 • Taxa d’engagement. Veure fins a on arribem.
 • Taxa de conversió. Ens permet surar quantes persones que arriben a nosaltres a través de determinada xarxa social i que realitzen una acció que volem.
 • Taxa de cancel·lació. És útil pel mesurament de la fidelització. Mesura el nombre de persones que han deixat de seguir a una marca en un lapse de temps.
Anàlisi KPIs segons canal

En definitiva, és important aprendre a triar uns KPIs que ens ajudin realment a controlar i monitorar les accions i, conseqüentment, millorar el rendiment de la nostra estratègia.

Així que et proposem unes quantes preguntes que t’ajudaran a definir-los:

 • Quines són les teves metes generals?
 • Què vols mesurar?
 • Et permeten aquests KPIs identificar problemes?
 • Comptes amb eines professionals?
 • Qui recollirà i analitzarà les KPI?

Una vegada definits, és important tenir constància i fer un seguiment continu d’aquests. El problema és que, moltes vegades, la informació de cada KPI preové d’un programa diferent i hem d’anar recollint aquestes mètriques una per una.

Per això, el més recomanable és preparar quadre de comandaments amb totes les dades dels diferents KPIs: aconseguirem tenir un informe visual i dinàmic de tots els KPIs. Serà llavors, quan ho tindrem tot per a extreure conclusions i donar resposta a qüestions i incògnites sobre el present i el futur de les nostres accions, estratègies i, en un punt final, del global del negoci.


Andrea Coz
Alumna de CFGS de Màrqueting i Publicitat de l’Escola Montserrat