BOFU

És la tercera i última peça de l’embut de conversió.

BOFU són les sigles de Bottom of the Funnel; és l’etapa final.

És la part més estreta de l’embut, on només arriben els usuaris que, després de realitzar la visita al lloc web, et consideren com a opció i ja estan interessats en els productes o serveis que s’ofereixen.

CRM

Un sistema CRM és una solució de gestió de les relacions amb clients, orientada normalment a gestionar tres àrees bàsiques: la gestió comercial, el màrqueting i el servei postvenda o d’atenció a client.

MOFU

MOFU són les segles de Middle of the Funnel. És la segona etapa de l’embut de conversió.

En aquesta fase, els usuaris ja han descobert el que necessiten. 

És el moment d’oferir contingut creat perquè els usuaris comencin a veure’t com una opció a considerar per satisfer la seva necessitat. Així que has de tenir clares les necessitats dels teus buyer persones per poder acompanyar-les dins de l’Funnel i preparar-les per a la venda.

ROI

El terme conegut com a ROI o també com a Return On Investment és el valor generat com a resultat de la realització de diferents activitats de Marketing.

Amb aquesta dada podem aconseguir mesurar el rendiment que hem obtingut d’una inversió.

Ens permet saber quant ha generat en vendes cada euro invertit en una campanya.

És una dada molt important a tenir em compte en futures inversions.

TOFU

Dins del concepte de FUNNEL hi podem trobar tres particions i el TOFU és la primera d’elles. TOFU són les sigles de Top Of The Funnel.

Aquesta part està creada per atraure al major número de visitants possibles.

En aquesta etapa encara no es pot llençar cap oferta concreta, ja que l’usuari encara no té clar el que busca, però abans de passar al següent nivell identificaran quina és la seva necessitat, mitjançant algun post que trobaran al arribar al TOFU.