Sabies que la creativitat pot entrenar-se i potenciar-se amb diferents tècniques i mètodes? Descobreix com aplicar-les per a potenciar la teva estratègia de Màrqueting.

Dins d’un equip de Màrqueting d’una empresa, s’han de dur a terme diversos processos creatius; ja sigui per al llançament d’un producte al mercat, o per a una campanya estacional en concret, com els Nadals o l’estiu. En aquest article de 5minuts, hem recollit alguna de les més populars que et poden ser útils tant si formes part del sector de la publicitat o de la comunicació com si necessites desfermar la teva creativitat per alguna altra tasca.

Els 5 perquès

Aquesta és una tècnica que s’utilitza per a reflexionar sobre l’assumpte a tractar, del qual no trobem la solució, per a veure’l des d’altres perspectives. Tenint com a referència inicial aquest problema a tractar, el sotmetem a la pregunta “per què?” a partir de la qual generarem una altra afirmació, amb la qual repetirem el procés; i així fins a cinc vegades. Després dels cinc passos, ens trobarem en un altre enfocament de la qüestió.

Tècnica dels 5 perquès

© Expertprogrammanagement.com

Els Mapes Mentals

Posar en pràctica aquesta tècnica ens ajuda a organitzar les nostres idees i conceptes respecte a un tema de manera gràfica i global, per a fer-nos una idea d’allò que sabem respecte aquest concepte. Perquè aquests siguin efectius, han de complir les següents característiques:

 • Sintetitzar al màxim els conceptes i les idees
 • Acompanyar aquestes idees amb petits dibuixos/il·lustracions, per a facilitar-ne la comprensió

Quins beneficis ens aporten els Mapes Mentals ?

 • El concepte a tractar es recorda millor
 • Existeix la possibilitat de descobrir noves connexions entre idees
 • Ajuda a organitzar temes complexos
 • Permet tenir una visió global i detallada d’un concepte
 • Connecta amb el pensament divergent
 • Ajuden a explicar millor el problema a tractar

Mapa mental

Altres mètodes creatius: sigles i barrets de colors

Les dues tècniques mencionades anteriorment es poden complementar perfectament amb aquestes dos mètodes:

El mètode SCAMPER

És una tècnica que tracta de donar un nou ús a un objecte ja dissenyat. Per a afirmar aquelles possibles noves funcions es poden realitzar experiments amb aquest objecte, per a veure els serveis viaris del nou ús. Són les sigles de:

S = Substituir

C = Combinar

A = Adaptar

M = Magnificar

P = Proposar-ho per a un altre ús

E = Eliminar o reduir

R = Reordenar o revers

Mètode SCAMPER

La tècnica dels 6 barrets

Aquesta és una tècnica que s’utilitza per a reproduir els processos que tenen lloc en la nostra ment quan prenem una decisió individual per a, així, prendre decisions col·lectives amb l’equip de treball. Els barrets representen aquests pensaments:

 • El barret blanc: els fets i les dades. Qui el porti posat és l’encarregat de recaptar informació i descriure fets i situacions correctes.
 • El barret vermell: els sentiments i la intuïció. Qui el porti posat és l’encarregat d’expressar les emocions i sentiments relatius al context del treball; pot donar visibilitat als aspectes més irracionals i no té la necessitat de justificar-los.
 • El barret negre: els perills, dificultats i riscos. El que ho porti posat serà l’encarregat d’identificar els desavantatges, febleses, aspectes negatius i situacions inviables que perjudiquin el context de treball.
 • El barret groc: la positivitat. Qui el porti posat sempre busqués el costat positiu de tot el relacionat amb el context del treball, identificant els avantatges i fortaleses de les diferents idees.
 • El barret blau: el facilitador. Qui el porti posat és l’encarregat de controlar i dirigir les diferents fases per les quals passi la xerrada. També s’encarrega de definir i marcar els diferents objectius a complir.
 • El barret verd: la creativitat. Qui el porti posat és l’encarregat d’expressar idees i donar diferents punts de vista, totes elles seran ben rebudes pels diferents membres del grup.

6 barrets del màrqueting

En definitiva, per tal d’obtenir bons resultats en un departament de màrqueting, la creativitat ha d’estar a l’ordre del dia, i existeixen molts mètodes per a posar-la en pràctica. Coneixeies algun d’ells? Tens alguna altra tècnica? Explican-s’ho a les nostres xarxes socials: som a Facebook, Twitter i Instagram!


Elena Serrano
Alumna de CFGS de Màrqueting i Publicitat de l’Escola Montserrat