Guia per a crear un Pla de Màrqueting Digital

Una de les màximes de qualsevol eina o acció de Màrqueting Digital és saber per què s’està utilitzant o aplicant. És a dir, cal marcar un objectiu per saber cap on s’està avançant. El Pla [...]